Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
извиквам

cry/call out, shout, give/utter a cry

ИЗВИКВАМ от възторг cry out with enthusiasm

1. (повиквам) call in, send for

(да се яви) summon

ИЗВИКВАМ някого по телефона give s.o. a ring, ring s.o. up, get/call s.o. on the phone, phone s.o.

ИЗВИКВАМ лекар send for a doctor, call (in) a doctor

ИЗВИКВАМ някого с призовка subpoena/cite s.o.

ИЗВИКВАМ на черната дъска call out, call to the blackboard

ИЗВИКВАМ спомени bring back/evoke memories

ИЗВИКВАМ на дуел challenge to a duel

ИЗВИКВАМ по списък call the roll


Търсената дума е намерена