Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
извивам

1. прен. bend, twist, turn; wring

(глава) turn

анат. flex

ИЗВИВАМ някому врата wring s.o.'s neck

(изкълчвам) sprain, get/put out of joint, dislocate

2. (пране) wring out

3. непрех. turn, bend; swerve; curve, twist

(лъкатуша) meander, wind

извийте надясно (take a) turn to the right

4. (за глас) sing melodiously, warble; modulate

хайде да извием едно хоро let's play a round/chain dance, let's join hands in a round/chain dance

ИЗВИВАМ ce

5. curve, turn, bend

(лъкатуша) meander, wind

(гърча се) writhe (от with); wriggle

(за змия) coil

(за червей) wriggle

(за да избягна удар) swerve

6. (за птица) circle, hover

(издигам се) rise, soar

7. (за буря, вятър) rise, come on/up


Търсената дума е намерена