Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
извеждам

1. take/bring out; lead away/off

ИЗВЕЖДАМ на паша lead to pasture

2. (за път - води) lead; take

пътеката извежда до селото the path leads to the village

тази улица ще ви изведе до гарата this street will take you to the station

3. лог. мат. deduce; draw

ИЗВЕЖДАМ уравнение work out an equation

4. прен. bring (на to)

не ИЗВЕЖДАМ на добър край bring to a bad end

5. канц. enter in the outgoing register

ИЗВЕЖДАМ от заблуда undeceive


Търсената дума е намерена