Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
изваждам

1. take/bring out; produce

(издърпвам) extract, pull out

(измъквам) draw/pull out

(махвам) remove, take away

(лук, картофи) raise, lift

(револвер) draw (out)

(вода от кладенец и пр.) draw, pump

(от състав) remove, expel

(при състезание) eliminate

(от списък) cancel, strike out

(изпускам) cut out

ИЗВАЖДАМ език put out o.'s tongue

ИЗВАЖДАМ от водата fish/draw out

ИЗВАЖДАМ си зъб/сливиците вж. вадя

ИЗВАЖДАМ някому очите gouge s.o.'s eyes

ИЗВАЖДАМ от гроба disentomb; exhumate

ИЗВАЖДАМ с корените root up, uproot

ИЗВАЖДАМ потънал кораб salvage a ship

ИЗВАЖДАМ петно take out/remove a spot

2. (от квартира) evict, eject

разг. kick out

(от владение) oust

3. (удостоверение и пр.) obtain, get, take out, procure, get issued

ИЗВАЖДАМ билет buy a ticket

ИЗВАЖДАМ свидетелство have a certificate issued, get/obtain a certificate

4. мат. subtract, deduct

ИЗВАЖДАМ 3 от 7 take 3 from 7

5. (добивам) extract, obtain

6. (печеля) make, earn

ИЗВАЖДАМ из търпение exasperate

ИЗВАЖДАМ на снимка take a picture of

ИЗВАЖДАМ копие copy, trace over

ИЗВАЖДАМ на показ вж. показ

ИЗВАЖДАМ на бял свят bring to light

ИЗВАЖДАМ от строя put out of action, disable, eliminate, knock out

много, неприятелски войници бяха извадени от строя the enemy suffered many/heavy casualties

ИЗВАЖДАМ някого от калта save s.o. from the gutter

ИЗВАЖДАМ душата на някого вж. душа


Търсената дума е намерена