Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
избягвам

1. избягам run/get/break away, escape, flee, fly; make off; get loose

разг. cut away, beat it

пол., воен, defect (to the enemy), ИЗБЯГВАМ от преследвачите fling off o.'s pursuers

ИЗБЯГВАМ от затвора escape from prison, break out of prison, break jail

той няма да ми избяга I've got him safe

ИЗБЯГВАМ с някого (приставам) elope with s.o

2. избягна

3. avoid, obviate

(нападение, преследване, наказание) evade

(осуетявам) avert, prevent

(да правя нещо) avoid, eschew (c ger.), refrain, abstain (from c ger.)

(от задължение, отговорност) shirk

ИЗБЯГВАМ глоба escape a fine

ИЗБЯГВАМ удар dodge a blow

ИЗБЯГВАМ наказание evade/escape a penalty

стачката бе избягната the strike was averted/prevented

за да се избягнат недоразумения in order to preclude/avoid any misunderstanding

4. (въздържам се от) refrain, abstain (or from); eschew

ИЗБЯГВАМ да abstain/refrain from (c ger.). eschew (c ger.), try not to (c inf.)

5. shun, avoid, keep away from; give-a wide berth to

6. (гледам да не употребявам) abstain from

ИЗБЯГВАМ месо abstain from (eating) meat


Търсената дума е намерена