Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
избухлив

1. explosive

ИЗБУХЛИВo вещество explosive

2. прен. irascible, quick-/hot-/short-tempered; peevish, peppery

ИЗБУХЛИВ човек разг. spitfire

ИЗБУХЛИВ характер a quick/hot temper


Търсената дума е намерена