Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
избирам

choose

(най-хубавото) select. pick out

(за някаква цел) single out

(придирчиво) pick and choose

(чрез гласуване) elect

ИЗБИРАМ за член чрез гласуване vote into membership

изберете си take your choice

ИЗБИРАМ no вкуса си suit o.s.

ИЗБИРАМ номер (по телефона) dial a number

тя много избира she is too choosy

тя не може да избере she cannot make her choice

ИЗБИРАМ някого за парламента return s.o. to parliament

ИЗБИРАМ някого за председател elect s.o. president/to the presidency


Търсената дума е намерена