Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
зъбище - непозната дума, може би имахте предвид зъбите (зъб), зъби ще или забиещи

зъб

1. tooth (pl. teeth)

(на слон, глиган) tusk

(на змия или хищник) fang

стърчащ ЗЪБ bucktooth

млечни ЗЪБи milk teeth

постоянни ЗЪБи permanent/second teeth

кътен ЗЪБ molar

кучешки ЗЪБ cuspid, a canine tooth

изкуствени ЗЪБи (челюсти) dentures

с редки ЗЪБи gap-toothed

разклатени ЗЪБи loose teeth

на детето му растат ЗЪБи the child is teething, the child is cutting (his) teeth

ЗЪБте му падат he is losing his teeth

вадя си ЗЪБ (при зъболекар) have a tooth extracted/out

казвам нещо през ЗЪБи say s.th. between o.'s teeth

стискам ЗЪБи clench o.'s teeth

скърцам със ЗЪБи gnash o.'s teeth

клечки за ЗЪБи toothpicks

паста/прах за ЗЪБи tooth-paste/-powder

четка за ЗЪБи tooth-brush

2. (зъбец) cog, tooth

(на вила вилица) prong; tine

(на дарак) tooth

точа си ЗЪБите lick o.'s chops

имам ЗЪБ на някого have an edge on s.o., have/bear a grudge against s.o.

знам ти и кътните ЗЪБи I can read you like a book

не обелвам ЗЪБ вж. обелвам

да са живи предни ЗЪБи it's best to keep o.'s tongue behind o.'s teeth; grin and bear it; mum's the word

око за око, ЗЪБ за ЗЪБ вж. око