Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
зрително - не е в основна форма, основната форма е зрителен

зрителен

visual; optical

ocular

ЗРИТЕЛЕН образ а visual image

ЗРИТЕЛНо поле a field of vision

вътре в зрителното поле within sight

вън от зрителното поле out of sight

ЗРИТЕЛНа памет a visual memory

ЗРИТЕЛНа измама an optical illusion

ЗРИТЕЛНо възприятие ocular/visual perception

ЗРИТЕЛНа представа visualization; a visual presentation

ЗРИТЕЛЕН нерв an optic nerve