Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
зор

1. (усилие) effort

давам си ЗОР work hard, strain o.s.

не си давай ЗОР take it easy

не му давай ЗОР don't bustle bun, don't press him

на ЗОР съм be hard pressed; be up against it

видях доста ЗОР, докато го направя it was a tough job, I had a hard time doing it

спечелвам без ЗОР win at a canter; win hand down

2. (принуда) constraint, compulsion, force

3. (нужда) need, necessity

имам малко ЗОР за пари I need some cash

много съм на ЗОР за пари be hard pressed for cash

за ЗОР-заман for a rainy day

хич/никак не ми е ЗОР за това I don't care a whit about that; I couldn't care less

значи това му било ЗОРът so that's where the shoe pinches

дотук му е ЗОРът the worst is over, it's plain sailing from now on


Търсената дума е намерена