Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
злоумишленост - непозната дума, може би имахте предвид промишленост, зло умишленост или умишленост

промишленост

industry

тежка/лека ПРОМИШЛЕНОСТ a heavy/light industry

едра ПРОМИШЛЕНОСТ a large-scale industry

добивна ПРОМИШЛЕНОСТ mining (industry)

главни отрасли на ПРОМИШЛЕНОСТта main branches of industry; basic/main industries