Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
земя

1. (планетата) the Earth

2. (този свят) (the) earth, (the) world, (the) globe

на ЗЕМЯта on (this) earth, in this world, under the sun; here on earth, here below

мир на ЗЕМЯта peace on earth

3. (суша) land, earth, mainland

4. (страна) land, country, на българска ЗЕМЯ on Bulgarian soil

чужди земи foreign lands

далечни земи distant lands

5. (имот) land

той има много ЗЕМЯ he owns much land, he owns big tracts of land

ЗЕМЯта в големите градове е скъпа land is dear in the big towns

собственик/наемател на ЗЕМЯ landholder

6. (почва) soil, earth, mould

плодородна ЗЕМЯ rich/fertile earth, fat land

орна/пуста ЗЕМЯ arable/waste land

7. (повърхност) earth, ground

седя/лежа на ЗЕМЯта, sit/lie on the ground

под ЗЕМЯта underground

работя под ЗЕМЯта work underground

повалям на ЗЕМЯта knock down

падам на ЗЕМЯта fall to the ground

сривам със ЗЕМЯта raze to the ground

8. ел. earth, ground

свързвам със ЗЕМЯта ground

правя наравно със ЗЕМЯта make mincemeat of; wipe the floor with

удрям някого о ЗЕМЯта beat s.o. hollow

(преварвам някого) beat s.o. to it


Търсената дума е намерена