Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
земен

1. earth (attr.), of the earth, terrestrial, terraneous, tellural, tellurian

(който расте на земята) terraneous

земното кълбо the (terrestrial) globe

земна ос axis of the earth

земната кора геол. the earth's crust, the crust of the earth, the lithosphere

земно привличане gravity

земно масло oil, petroleum

ЗЕМЕН червей earth-worm, (за стръв) lobworm

земна ябълка Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus)

земна боя earth colour

2. (който се отнася до живота на земята) earthly, terrestrial, sublunary, subastral, tellural, tellurain

прен. (недуховен) earthly, worldly, material, mundane, earth-bound, earth-born, earthly-minded

(суетен) earthly

(смъртен) earth-born

ЗЕМЕН рай an earthly/a terrestrial paradise, a paradise on earth

земни блага worldly goods, earthly blessings, loaves and fishes

земни радости earthly joys

земни грижи earthly cares

земният път на човека man's earthly pilgrimage

той свърши земния си път his labours are over

смъртта слага край на земното съществуване на човека death ends man's finite existence


Търсената дума е намерена