Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
зеленце - непозната дума, може би имахте предвид зелени (зелен), зеленее или зеленей

зелен

1. green

поет. verdant

бот. virescent, viridescent

(покрит със зелени листа) green, verdant

ЗЕЛЕНa трева green/verdant grass

ЗЕЛЕНa поляна a green/verdant lawn

ЗЕЛЕНи чушки green peppers

ЗЕЛЕНи насаждения trees and shrubs

2. (неузрял) freen, unripe; sour

(пресен) fresh

ЗЕЛЕН лук spring onions

ЗЕЛЕН боб/фасул French/string beans, butter-beans

ЗЕЛЕН грах green peas

ЗЕЛЕН плод unripe/green fruit

3. прен. (неопитен) green, raw; callow; unbaked

ЗЕЛЕНи години (първа младост) salad days

млад и ЗЕЛЕН in the prime of o.'s youth

ЗЕЛЕН човек a callow youth, (неопитен) greenhorn, a raw/green hand

още е ЗЕЛЕН за тази работа he is still green for this kind of work

продавам на ЗЕЛЕНо sell a crop standing

купувам на ЗЕЛЕНо прен. buy a pig in a poke

гроздето е ЗЕЛЕНо прен. the grapes are sour! sour grapes! изпращам за ЗЕЛЕН хайвер send s.o. on a wild-goose chase/on a fool's errand

(давам) ЗЕЛЕНa улица (give) the green light

на ЗЕЛЕНата маса at the conference table

ЗЕЛЕН камък хим. copperas, green vitriol

ЗЕЛЕН меден окис verdigris