Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
здрав

1. healthy, robust

(запазен) hale

(неболен) well

(за нерви) steady, tough

(засърце) sound, strong

(за дробове) good

(за зъби) sound, good; strong, toe

(за храносмилане) unimpaired

(душевно) sane

ЗДРАВ съм be healthy, be in (good) health

не съм ЗДРАВ be in poor/bad health, be out of health

ЗДРАВ съм като камък be as fit as a fiddle, be as sound as a bell

ЗДРАВ тялом и духом sound in body and mind

ЗДРАВ и бодър (особено за старец) hale and healthy

в здраво тяло-ЗДРАВ дух a sound mind in а sound body

2. (силен, як) strong, robust, stalwart, lusty, tough

(жилест) sinewy, nervous

имам много ЗДРАВи ръце be very strong in the hands

ЗДРАВ организъм a vigorous/sturdy/strong constitution

ЗДРАВ като бик/вол as strong as a horse

3. (за вид) robust

(за цвят на лицето) ruddy, healthy

имам ЗДРАВ вид look healthy

4. (здравословен-за климат) healthy, wholesome, salubrious

(за храна) wholesome, healthful

5. (за вещ) strong, stout

(солиден) solid, firm, substantial

(цял) whole

(в изправност) in good repair/condition, (за машина и) in good (working) order

(за кораб) seaworthy

(за плат и пр.) lasting, stout, good/hard wearing

(за обувки) strong

(за чорапи-без дупки) good

(за стока) free from breakage

(за плодове, зеленчук) good, unimpaired

6. прен. sound; good

(стабилен) stable

(за валута) hard

(за вкус) judicious

(за критика, възгледи) sound

(за атмосфера) healthy

ЗДРАВ разум common sense

ЗДРАВа основа a steady foundation

на ЗДРАВа основа on a sound basis

ЗДРАВа ръка a steady hand, a firm hand

ЗДРАВ сън sound sleep

бъди ЗДРАВ (при сбогуване) good speed, good luck

да си жив и ЗДРАВ God bless you

ЗДРАВ и читав safe and sound, in one piece, unharmed, разг. alive and kicking

ЗДРАВ бой a sound thrashing

ЗДРАВ прав човек a man with nothing wrong with him, a healthy man


Търсената дума е намерена