Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
звънене - непозната дума за речника

звънец

1. bell

(на външна врата) door-bell

училищен ЗВЪНЕЦ school-bell, ръчен ЗВЪНЕЦ hand-bell

електрически ЗВЪНЕЦ an electric bell, buzzer

2. (звуков сигнал) bell, ring (of a bell)

бие вторият ЗВЪНЕЦ the second, bell is ringing/going

3. (предмет с форма на звънец) bell

водолазен ЗВЪНЕЦ diving-bell

на свиня ЗВЪНЕЦ it is caviar(e) to the general