Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
звуков

sound (attr.)

физ. също и acoustic

ЗВУКОВа вълна физ. sound-wave

ЗВУКОВ филм a talking film, sound-film

звуково кино talking pictures, разг. talkies

ЗВУКОВ запис (на филм) sound-track

ЗВУКОВ сигнал an acoustic signal, sound-signal

ЗВУКОВи закони вж. sound laws

ЗВУКОВ метод (на обучение) a phonetic method


Търсената дума е намерена