Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
защитница - непозната дума за речника

защищавам

защитя 1. (браня) defend (срещу from. against)

(закрилям) protect (from, against)

(от хули и) vindicate

(застъпвам се за) defend, stand up for, (с думи) speak in support of, plead s.o.'s cause

(поддържам) support, uphold, maintain

ЗАЩИЩАВАМ правото си stand upon o.'s rights; assert o.s.

2. юр. plead for, defend the accused, be counsel for the defence

ЗАЩИЩАВАМ дисертация defend a thesis/dissertation

ЗАЩИЩАВАМ ce defend o.s.; protect o.s.

умея да се ЗАЩИЩАВАМ успявам да се защитя make out a case for o.s.

ЗАЩИЩАВАМ се отчаяно put up a stubborn resistance, make a last ditch stand