Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
зашеметеност - непозната дума без предложения за замяна

зашеметявам

stun, daze, overwhelm; petrify, stupefy

(за алкохол и пр.) make dizzy/giddy

(за удар) stun, daze, stagger, (при бокс) make groggy

(новината за) нещастието го зашемети he was stunned by the (news of the) disaster

ударът го зашемети he was staggered/stunned by the blow, the blow sent him spinning, sl. he was knocked off his pins

ЗАШЕМЕТЯВАМ ce be/become dizzy/giddy; spin

главата ми се зашемети от четене my head is spinning from reading