Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
зачерням

1. blacken, make black

2. прен. bring misery/disaster/desolation to

ЗАЧЕРНЯМ някого break s.o.'s heart; blight s.o.'s life

ЗАЧЕРНЯМ ce

3. bring disaster upon o.s., plunge o.s. in distress; ruin o.'s life

4. (покалугерявам се) become a monk

(за жена) become a nun, take the veil


Търсената дума е намерена