Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
затруднение

difficulty, trouble; perplexity, embarrassment

(пречка) difficulty, impediment, hindrance

в ЗАТРУДНЕНИЕ съм be in a difficult position, be in difficulties be in straitened/embarrassed circumstances разг. be in a tight squeeze/spot/corner, be in the soup, be under the weather

изпадам в ЗАТРУДНЕНИЕ get in a difficult position/in a tight spot etc., run/go aground; run into heavy weather

изваждам някого от ЗАТРУДНЕНИЕ help s.o. out of a difficult position/tight spot, disembarrass s.o.

излизам от ЗАТРУДНЕНИЕ get out of a difficulty/a difficult position. disembarrass o.s.; turn the corner, get out of the wood

помагам на някого в момент на ЗАТРУДНЕНИЕ help s.o. in times of need/in the hour of need

парични/материални затруднения pecuniary difficulties/embarrassment, poor financial circumstances


Търсената дума е намерена