Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
затвърден - непозната дума за речника

затвърдявам

1. затвърдя harden, become hard, he hardened

(за стави и пр.) stiffen, become/grow stiff

ЗАТВЪРДЯВАМ ce

2. (втвьрдявам се) solidify, become solid, (become) firm

(за хляб) become stale

3. (установявам се) establish o.s.

(за власт и пр.) become stable, come to stay

4. затвърдя harden, stiffen, make hard/stiff

5. (заздравявам) strengthen, consolidate, make firm; stabilize

(знания) assimilate; make s.o. assimilate, make s.o. assimilate, help s.o. to assimilate; repeat

ЗАТВЪРДЯВАМ положението/позицията си consolidate/strengthen o.'s position

това затвърди убеждението ми, че this confirmed my conviction that