Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
затвор

1. prison, jail, gaol, ам. penitentiary; sl. clink

ам. sl. can

(временен) lock-up, разг. bull pen

в ЗАТВОРa in prison/jail, in limbo, behind (prison) bars

лежа в ЗАТВОРa lie in prison, разг. be in cold storage

ам. do time

отивам в ЗАТВОРa go to prison/clink, be put in prison/clink

изпращам някого в ЗАТВОРа send s.o. to prison, put s.o. into prison, jail s.o.

това ще те вкара в ЗАТВОРа that will land you in prison; you'll end up on the wrong side of the law

връщам арестуван обратно в ЗАТВОРа (до събиране на допълнителни сведения) remand a prisoner

бягам от ЗАТВОРа break out of prison, escape from prison

освобождавам/пускам от ЗАТВОРа discharge from prison

2. (наказание) imprisonment; penal servitude

доживотен ЗАТВОР life imprisonment, penal servitude for life

строг тъмничен ЗАТВОР penal servitude; close confinement, rigorous imprisonment, imprisonment in the second division

осъждам някого на пет години ЗАТВОР sentence s.o. to a five years' imprisonment, pass (a) sentence of five years' imprisonment on s.o., give s.o. a prison sentence of five years

човек, осъден на доживотен ЗАТВОР a lifer

3. (оръдие) breech-block

(на пушка) bolt, breech-block/-bolt

(на фотоапарат) shutter, obturator, seal

ЗАТВОР за моментални снимки drop-shutter


Търсената дума е намерена