Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
застоя - не е в основна форма, основната форма е застой

застой

standstill, stagnation, stagnancy; low-tide, tie-up

(в търговията) depression, dullness

пълен ЗАСТОЙ deadlock

в ЗАСТОЙ съм be at a standstill/at a deadlock, be stagnant, (за живот) stagnate

промишлен ЗАСТОЙ а standstill in industry, industrial stagnation/standstill

има ЗАСТОЙ в търговията there is a depression/dullness in trade, trade is low

преговорите са в ЗАСТОЙ the negotiations are at a standstill, (пълен) the negotiations have come to a deadlock/stalemate