Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заставане - непозната дума за речника

заставям

force, constrain, compel (да to с inf.),coerce, will (да to с inf.,into с ger.), make (да с inf. без to)

ЗАСТАВЯМ някого да замлъкне silence s.o., coerce s.o. into silence

ЗАСТАВЯМ ce force o.s., will o.s. (да to с inf.)

ЗАСТАВЯМ се да заспя will o.s. to fall asleep