Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заставам

1. stand, take o.'s stand; sl. park oneself

(спирам се) stop, halt

ЗАСТАВАМ ту на единия, ту на другия крак shift o.'s weight from one foot to the other

ЗАСТАВАМ неподвижно stand still

ЗАСТАВАМ мирно воен. stand at attention

ЗАСТАВАМ за почест present arms

ЗАСТАВАМ на почетна стража stand as an honour guard/as a guard of honour

ЗАСТАВАМ на опашка queue up, ам. line up

ЗАСТАВАМ начело head, lead

place
o.s. at the head (на of)

ЗАСТАВАМ срещу някого face s.o., (опьлчвам се срещу някого) (take a) stand against s.o., confront s.o.

ЗАСТАВАМ на страната на някого take s.o.'s side, stand by s.o.

2. (почвам да ставам) stand up, begin to rise

посетителите заставаха от местата си the visitors began to rise from their seats


Търсената дума е намерена