Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заслужавам

deserve, merit; be worthy (of)

(получавам като награда) earn

не ЗАСЛУЖАВАМ доверие be unthrustworthy/unreliable

не ЗАСЛУЖАВАМ внимание deserve no attention

не си заслужава труда/барута the game is not worth the candle; it is not worth the trouble

заслужава да се отбележи, че it is worth noting that, it is worthy of note that

който заслужава да бъде запомнен worthy of remembrance/of being remembered, worthy to be remembered

заслужава да се види it is worth seeing

ЗАСЛУЖАВАМ да бъда похвален, ЗАСЛУЖАВАМ похвала deserve praise

ЗАСЛУЖАВАМ награда deserve a reward

той заслужава да бъде наказан he deserves to be punished

заслужава си го! (нещо лошо) it serves him right! (нещо добро) he richly/thoroughly deserves it! каквото си заслужил according to your deserts


Търсената дума е намерена