Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заслуга

desert; merit; service

no
ЗАСЛУГА according to (s.o.'s) merits/deserts

за заслуга към for service(s) rendered to

особени заслуги special merit

заслуги в областта на науката services to science

орден за гражданска ЗАСЛУГА a medal for public service

това е негова ЗАСЛУГА it is his doing, the merit/credit goes to him, he is to be thanked for it

имам големи заслуги към deserve well of; have rendered great services to

приписвам някому заслуги за нещо give s.o. credit for (doing) s.th.

приписвам си заслуги take (great) merit to o.s. (за нещо for s.th.)


Търсената дума е намерена