Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
засвидетелствувам

1. bear witness (to), testify, (to)

2. (установявам) certify, attest; evidence, establish

този факт е засвидетелствуван от this fact has been evidenced by

документите засвидетелствуват факта, че the documents certify/attest the fact that

3. (изразявам) manifest, mark

ЗАСВИДЕТЕЛСТВУВАМ своята почит към present/pay o.'s respects/compliments to


Търсената дума е намерена