Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заряден - непозната дума за речника

зарязвам

1. зарежа chuck (up), drop, leave, abandon, desert, разг. jack

(някого и) walk out on (s.o.)

(нещо и) give up

изведнаж ЗАРЯЗВАМ drop like a hot potato/chestnut

(изоставям любим/любима) jilt

ЗАРЯЗВАМ семейството си desert o.'s family

ЗАРЯЗВАМ дома си cut o.s. adrift from home

ЗАРЯЗВАМ работата си chuck o.'s job

ЗАРЯЗВАМ пушенето give up smoking

ЗАРЯЗВАМ някого в беда leave s.o. in the lurch

зарежи тази работа! chuck it!

зарежа

2. notch

3. (започвам да режа) begin/start cutting, вж. режа