Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
зарегистрирам

1. register, enter (in a register)

ЗАРЕГИСТРИРАМ писма във входящ дневник enter letters in the book of entry/in the register of the incoming mail

ЗАРЕГИСТРИРАМ колата си register o.'s car

2. (отбелязвам, постигам) score

ЗАРЕГИСТРИРАМ успехи score successes

ЗАРЕГИСТРИРАМ се

3. register (o.s.) (в with)

4. (сключвам брак) get married (at a registry office); register o.'s marriage


Търсената дума е намерена