Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заразчиствам - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

заразявам

1. infect (s.o. with)

(с отровни вещества) contaminate (s.th. with), poison, pollute

2. прен. infect

(покварвам) corrupt, taint

ЗАРАЗЯВАМ някого със своя пример infect s.o. by o.'s example

ЗАРАЗЯВАМ със смеха си infect with o.'s laughter

смехът му зарази всички гости his laughter infected all the guests

ЗАРАЗЯВАМ ce

3. catch, be infected (от with), take/get the infection (from s.o.)

ЗАРАЗЯВАМ се от грип catch the flu(e)

заразих се от него I got the infection from him

4. прен. be infected (от with, by)

ЗАРАЗЯВАМ се от общата радост/веселие be infected by the common joy/with the general merriment