Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заразхождам - непозната дума, може би имахте предвид разхождам, за разхождам или поразхождам

разхождам

take for a walk

(с превозно средство) take for a drive

(куче. кон) walk

РАЗХОЖДАМ се walk (about), have/take a walk

РАЗХОЖДАМ се бавно stroll

РАЗХОЖДАМ се из стаята pace up and down the room

РАЗХОЖДАМ се на чист въздух take the air

РАЗХОЖДАМ се с лодка go boating

РАЗХОЖДАМ ce из миналото/историята range over the past/over history