Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заплюя - непозната дума за речника

заповед

1. command, order, bidding

(на официалните власти) ordinance

(печатно разпореждане) printed order

писмена ЗАПОВЕД а written order

устна ЗАПОВЕД word (of command)

със ЗАПОВЕД на by order of

no
ЗАПОВЕД на някого at/by/on the order of s.o., at/by s.o.'s command/order

издавам ЗАПОВЕД issue an order

давам ЗАПОВЕД да give orders to, give the word to

получавам ЗАПОВЕД да receive an order to, be ordered to

изпълнявам ЗАПОВЕД obey/carry out an order

ЗАПОВЕД за депортиране a deportation order

ЗАПОВЕД за амнистия an amnesty ordinance

ЗАПОВЕД за назначение a letter of appointment

имам ЗАПОВЕД за назначение be (officially) appointed

платежна ЗАПОВЕД an order for payment

запис на ЗАПОВЕД a promissory note

ЗАПОВЕД no частта воен. order of the day

ЗАПОВЕД за настъпление an order to attack

имам ЗАПОВЕД воен. be under orders

ЗАПОВЕД за производство в офицерски чин воен. warrant

ЗАПОВЕД за арест a writ/warrant of arrest, capias

2. рел. commandment

десетте божи ЗАПОВЕДи the Ten Commandments, the Decalogue