Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
запиране - непозната дума за речника

запис

1. reserve, stock, supply, store, fund, (от стоки и) stockpile (от of)

(от оръжие) stockpile

в ЗАПИС in store/reserve

за ЗАПИС as a reserve; as a stand-by

оставям вещо за ЗАПИС keep s.th. for future use

трупам ЗАПИСи lay in/by, lay in supplies

изчерпвам ЗАПИСите си от нещо run out of s.th.

неприкосновен ЗАПИС an emergency store, (личен) an emergency ration

ЗАПИС от боеприпаси a stock of ammunition

ЗАПИС от гориво fuel reserves/stocks, aвm.endurance

ЗАПИС от думи a stock of words, vocabulary

имам голям ЗАПИС от думи have a rich vocabulary

ЗАПИСот знания a stock/fund of knowledge

2. (при шев) double seam; hem

3. воен. reserve (troops), reserves

от ЗАПИСa in the reserve, retired; reservist

минавам в ЗАПИСa be transferred to the reserve

отивам ЗАПИС разг. be called up

4. (пощенски) money/postal order

с пощенски ЗАПИС by postal order

5. (полица) note of hand, bill (of exchange), promissory note

6. (звуков) record, recording

магнетофонен ЗАПИС a tape recording

ЗАПИС на филмова лента a sound track

правя ЗАПИС (на) record (s.th.)