Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
запазеност - непозната дума за речника

запалвам

1. kindle, light

(кибритена клечка) strike

(ел. лампа, ел. уред, радио) turn/switch on

(мотор) start (up), ignite

(цигара, свещ, газова лампа) light

(подпал-вам) set (s.th.) on fire, set fire to (s.th.) ignite

ЗАПАЛВАМ огън light/make a fire

ЗАПАЛВАМ печка light/kindle/make a fire in a stove

опитвам се да запаля огън try to make a fire

ЗАПАЛВАМ c кибрит touch a match (to)

ЗАПАЛВАМ фаровете на автомобил put on the headlights

мога ли да запаля (от вашата цигара)? will you give me a light?

(ще ми разрешите ли да пуша? ) may I smoke? would you mind if I smoke?

2. прен. kindle, enkindle, enflame

ЗАПАЛВАМ честолюбието на някого put s.o. on his mettle

ЗАПАЛВАМ някого stir s.o.'s enthusiasm

ЗАПАЛВАМ ce take/catch fire, ignite

ЗАПАЛВАМ се (в знак на протест) set fire to o.s.

3. прен. take/catch fire

ЗАПАЛВАМ ce no become enthusiastic about, go mad about, sl. get nuts on