Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
запазвам

1. (задържам, съхранявам) keep, preserve, retain, save

(продукти) preserve

(място, легло и пр.) reserve, book

(ред и пр.) maintain

(тайна) keep

ЗАПАЗВАМ за себе си keep/reserve for o.s.

ЗАПАЗВАМ си реда keep o.'s place

ЗАПАЗВАМ здравето си preserve o.'s health

ЗАПАЗВАМ хубавата си фигура/хубостта си keep o.'s figure/o.'s looks

ЗАПАЗВАМ присъствие на духа keep o.'s presence of mind

ЗАПАЗВАМ силите си за reserve o.s. for

ЗАПАЗВАМ си правото (да) reserve the right (to)

ЗАПАЗВАМ поданството си hold on to/retain o.s citizenship

ЗАПАЗВАМ в паметта си retain/keep in o.'s memory

ЗАПАЗВАМ мнозинството си (за партия и пр.) retain majority

ЗАПАЗВАМ за спомен keep as a souvenir

2. (закрилям) guard (от from, against), protect (from), defend, shield (against)

ЗАПАЗВАМ мира safeguard peace

ЗАПАЗВАМ ce keep; remain

(за човек) be (well) preserved


Търсената дума е намерена