Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заострям

1. begin to sharpen, whet

2. (остря) point; sharpen, whet

3. прен. intensify, enhance, sharpen; aggravate

ЗАОСТРЯМ вниманието си direct o.'s attention (to)

ЗАОСТРЯМ бдителността си intensify/enhance o.'s vigilance

ЗАОСТРЯМ ce narrow to a point, become pointed; taper


Търсената дума е намерена