Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заострен

1. sharp, (sharp-)pointed; tapering

ЗАОСТРЕН съм be (sharp-)pointed, taper

(за лист и пр.) бот. mucronate

заострена брада а Vandyke (beard)

2. прен. keen, acute

ЗАОСТРЕН интерес keen interest

ЗАОСТРЕНa бдителност enhanced/special vigilance

политически ЗАОСТРЕН showing acute political sense


Търсената дума е намерена