Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заописвам - непозната дума, може би имахте предвид записвам, за описвам или заопипвам

записвам

1. write/put/take/note down; . record, make a record of, commit to paper/writing, put in writing

(набързо) jot down

(в дневник и np.) enter

(в протокол) put down. register; minute

(водя записки) make/take notes

2. (в списък) inscribe; put down s.o.'s name (for)

(в училище, курсове и np.) enrol(l) (in)

ЗАПИСВАМ условно (студент) ам. condition

ЗАПИСВАМ на сметката на някого put down to s.o.'s account

3. (на магнетофонна лента) record

4. (започвам да пиша) begin to write

ЗАПИСВАМ се put o.s. down (for), put o.'s name down (for), cnrol(l) for

(за студент) be matriculated; enrol(l)

(в състезание) enter fon

тя се записа в Софийския университет she enrolled at Sofia University

той се записа медицина he took up medicine

ЗАПИСВАМ се доброволец enlist as a volunteer, volunteer

ЗАПИСВАМ се за преглед (при лекар) make an appointment at the doctor's

ЗАПИСВАМ се в библиотека join a library subscribe to a library

ЗАПИСВАМ се в курс join a course, (от лекции) enrol for a course of lectures

ЗАПИСВАМ се в кръжок join a circle

петдесет състезатели са се записали да участвуват there are fifty entries