Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
замразяване

1. freezing; gelation

дълбоко ЗАМРАЗЯВАНЕ deep freezing/refrigeration

ЗАМРАЗЯВАНЕ на хранителни продукти food-freezing

2. прен. freeze, freezing

ЗАМРАЗЯВАНЕ т надници wage-freeze/freez-ing

не позволявам ЗАМРАЗЯВАНЕ нa материални ре-сурси not allow material resources to lie idle


Търсената дума е намерена