Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
замах

1. stroke, blow, swing

с един ЗАМАХ with one blow, at a blow/stroke, (наведнаж) at one scoop, at one (fell) swoop

2. прен. verve, vigour, dash, go, buoyancy, breadth (of vision)

върша нещо със ЗАМАХ carry things off with a flourish/with verve/with vigour

имам ЗАМАХ be full of verve/go/vigour, have plenty of verve/go/vigour

той има ЗАМАХ в работата си he shows enterprise in his work


Търсената дума е намерена