Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
залягам

1. lie down/low

воен. take position

геол. occur

2. прен. (за принципи и пр.) underlie

принципите, залегнали в... the principles underlying...

3. прен. (старая се) apply o.s. (to), work with a will (on), exert oneself (in)

ЗАЛЯГАМ за работа sit over o.'s work


Търсената дума е намерена