Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заличка - непозната дума, може би имахте предвид засечка, залича или закича

засечка

1. (за оръжие) misfire

тех. jamming, inaction

правя ЗАСЕЧКА (за оръжие) hang/miss fire, misfire

jam
, ам. lay down (on s.o.)

2. прен. hitch

правя ЗАСЕЧКА hang fire

без ЗАСЕЧКА without a hitch