Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
залепвам

1. залепям, залепя stick (on), stick in, paste (on), glue (to/on)

ризата залепна на гърба му his shirt stuck to his back

ЗАЛЕПВАМ марка stick a stamp on, stamp

ЗАЛЕПВАМ обява stick up/paste up a notice

ЗАЛЕПВАМ някому плесница slap s.o.'s face, slap s.o. in the face

ЗАЛЕПВАМ ce

2. stick, adhere

книж. cleave (to)

пликът не може да се залепи the envelope will not stick

краката (се) залепват в гъстата кал the feet stick in the thick mud

3. прен. stick (to), cling (to); attach o.s. (to)

ЗАЛЕПВАМ се за някого cling to s.o. разг. freeze on to s.o


Търсената дума е намерена