Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
залагам

1. (капан, мрежа) set

2. (давам в залог) pawn, pledge, put in pawn

ЗАЛАГАМ ценни книжа lodge stock as security

3. (обзалагам) bet

(при хазартна игра) put down o.'s stake, lay down

ЗАЛАГАМ пет лева stake/lay five levs

ЗАЛАГАМ e no два лева the stakes are two levs

ЗАЛАГАМ големи суми stake heavily

ЗАЛАГАМ малки суми play low

ЗАЛАГАМ по-голямата сума give/lay the odds

ЗАЛАГАМ по-малката сума take (the) odds

ЗАЛАГАМ главата си stake o.'s life

ЗАЛАГАМ всичко на една карта stake o.'s all, put all o.'s eggs in one basket

4. (разчитам) прен. stake (on); set great store (by)


Търсената дума е намерена