Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
залавям

1. catch, take hold of, seize

(пленник) take, capture

(престъпник) catch, sl. nib

(писмо) intercept; discover

ЗАЛАВЯМ за ръка catch/take by the hand

залових го да краде I caught him stealing

ЗАЛАВЯМ някого в лъжа catch s.o. (out) in a lie

2. (започвам, захващам) start, take up

ЗАЛАВЯМ търговия start a business, set up in business

ЗАЛАВЯМ работа get a job

не може да залови никаква работа he can't find a job; he can't stick to a job

ЗАЛАВЯМ лош път get into bad ways, go to the bad

ЗАЛАВЯМ се

3. clutch (за at), grip (за ), cling (to), catch hold of

4. (започвам) set to/about (c ger.), get down to (c ger.), begin to (c inf.); turn to s.th.

ЗАЛАВЯМ се за работа set to work, get down to work; address o.s. to the business in hand

ЗАЛАВЯМ се здраво за работа sit down to o.'s work, put o.'s hand to the work, put o.'s shoulder to the wheel

ЗАЛАВЯМ се за безнадеждна работа try to wash a blackamoor/an Ethiopian white

това е задачата, с която трябва да се заловиш that's the task you've got to put your mind to

да не си се залавял you shouldn't have taken it on, you shouldn't have let yourself in for it

5. (заяждам се с) (try to) pick a quarrel with s.o.

не се залавяй с него! steer clear of him! заловила се с едно момче she has got involved with a boy


Търсената дума е намерена