Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
закрещяване - непозната дума за речника

закривам

1. cover, screen, hide

(гледка) block, shut out, obstruct, intercept

(светлината) shut out, obstruct

ЗАКРИВАМ лицето си с ръце bury o.'s face in o.'s hands

ЗАКРИВАМ от погледа screen from view

закриваш ми светлината you are (standing) in my light

2. (засланям) cover, shelter, protect

3. (прикривам) conceal, cover up

4. (засланям) cover, shelter, protect

5. (прикривам) conceal, cover up

6. (прекратявам) close (down), discontinue

(заседание) close

(изложба, предприятие) close down

ЗАКРИВАМ събрание и пр. declare a meeting etc. closed

ЗАКРИВАМ дебатите break off/wind up the debates

ЗАКРИВАМ сметка (в банка) close an account

ЗАКРИВАМ се воен. take cover

сезонът се закри the season is over

слънцето се закри the sun has gone down