Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
законотворчески - непозната дума без предложения за замяна

закопавам

1. dig in

(съкровище, мъртвец) bury; hide in the ground

той ще ни закопае всичките he'll see us all out, he'll outlive us all

2. прен. разг. ruin, sl. do in

той ще ме закопае he'll be the death of me

3. (започвам да копая) begin to dig

ЗАКОПАВАМ се ruin o.s