Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
законов - непозната дума, може би имахте предвид законно (законен), Загоров или законовед

законен

1. (разрешен, поставен от закона) lawful, legitimate; rightful

(юридически) legal

на законно основание on legal grounds

no
ЗАКОНЕН път by lawful means, by legal process

законна част a lawful share

ЗАКОНЕН наследник a rightful heir. next of kin, мн. ч. heirs-at-law

ЗАКОНЕН собственик a rightful/lawful owner

ЗАКОНЕН брак lawful wedlock

законно дете a legitimate child, a child born in wedlock

моята законна съпруга my wedded wife

законно платежно средство legal tender

имам законна сила be valid

ЗАКОНЕН документ a legal document

законно мнозинство a competent majority

2. (справедлив, обоснован) legitimate, natural, rightful, warrantable

законна гордост legitimate pride

законно възмущение natural indignation

законно искане a legitimate demand; a rightful claim